İLK SİPARİŞİNİZE ÖZEL %25 İNDİRİMKUPON KODU: HOSGELDIN

KVKK

WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ
1.Veri Sorumlusunun Kimliği
1.1. Satıcı
Ünvanı: TOWER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Yeni Mahalle Mah. Ali Gaffar Okan Cad. No:17/A Atakum/SAMSUN
Telefon: 0552 699 19 99
E-mail: [email protected]
TOWER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Faturayı kesecek tüzel kişiliği giriniz.
2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
www.burgertower.com.tr adresini ziyaretiniz esnasında yararlanabileceğiniz ve dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenebileceği kanallar ve verilerinizin işlenme amaçları aşağıda açıklanmıştır.
Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
Çağrı Merkezi’ni aramanız halinde pastane hizmetlerinin satış ve sunum süreçlerinin yürütülmesi,
İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunların bu uzmanlar ile paylaşılması,
İnternet sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için internet sitemizi size özgü hale getirilmesi,
Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,
Müşteri Anket Formu aracılığıyla ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütülmesi,
İş Başvuru Formları aracılığıyla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
E-Bülten Kayıt Formları aracılığıyla reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde: pastane hizmetlerimizin satış ve sunum süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek
amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Veri sorumlusu kişisel verilerinizi aktarmamayı ve açıklamamayı öncelik kabul eder. Bununla birlikte yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileriniz şu kişilerle paylaşabilir: Faaliyetlerimizi ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili gerçek kişilerle ve özel hukuk tüzel kişileri ile, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile, resmi talep halinde ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilir. Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı, veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.
4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
www.burgertower.com.tr adresinde yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz web sitemizin işletilmesi konusunda destek aldığımız özel hukuk tüzel kişisine bildirdiğimiz ve bu kişi tarafından web sitesi ara yüzünde tanımlanan e-posta adresimize otomatik olarak düşer. Çağrı merkezi görüşmeleriniz kayıt altına alınır ve görüşme süresince sizinle iletişim kuran yetkilimiz kişisel bilgilerinizi veri sorumlusunun kullandığı dijital kayıt ortamlarına kaydeder. Sosyal medya hesaplarımızda özel mesaj veya yorum olarak bizimle iletişime geçmeniz durumunda hesap üzerindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.
E-bülten kaydı, Burgertower Üyelik başvuru formu aracılığıyla ileteceğiniz veriler açık rızanız doğrultusunda işlenir. Bu alanların kullanımı kullanıcının isteğine bağlıdır, Veri Sorumlusu hiçbir kullanıcıyı bu alanların kullanımına zorlamaz.
İletişim formu, iş başvuru formu, müşteri anket formu alanlarının kullanımında, çağrı merkezi aramalarında veya sosyal medya hesaplarımız kanalıyla bizimle iletişim kurmanız halinde 6698 Sayılı Kanun ‘un 5’inci maddesinde yer alan şu hukuki sebeplere dayanırız:
“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (…)
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f ) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”
5.İlgili Kişinin Diğer Hakları
6698 Sayılı Kanun 11’inci maddesinde sayılan haklarınızı işletmek isterseniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunabileceğinizi bildiririz.
Saygılarımızla,